Tools

Kontrolni seznam o kibernetski varnosti v mednarodnem elektronskem poslovanju

Kibernetska varnost je bistven dejavnik, ki ga je treba upoštevati pri mednarodnem etrgovanju. Mednarodne transakcije e-poslovanja namreč pogosto vključujejo čezmejni prenos občutljivih podatkov, kot so finančni in osebni podatki.

Da bi zagotovile varnost in zaščito teh podatkov, morajo organizacije uporabljati različne varnostne ukrepe, kot so šifriranje, varni plačilni prehodi in dvofaktorska avtentikacija.

Kontrolni seznam o kibernetski varnosti v mednarodnem elektronskem poslovanju Povratne informacije

Digital Storytelling

V tem dokumentu so na voljo preglednice izdelkov z glavnimi značilnostmi šestih od številnih programskih orodij za digitalno pripovedovanje zgodb. V preglednicah so navedene osnovne in praktične informacije o izbranih programskih orodjih, kot so kratek opis, cena (vsa orodja so na voljo tudi v brezplačni različici), prednosti in slabosti.

See digital storytelling Povratne informacije

Samoocena mednarodnega razvoja MSP

This support will allow you to understand a multicultural environment, to manage a multicultural team in an international context. This will allow you to optimize your management to improve your results. This will allow you to facilitate communication, organization, and integration of your team members. The aim is to improve and develop your international activity.

Samoocena mednarodnega razvoja MSP Povratne informacije

Personal Branding

V tem dokumentu so na voljo preglednice izdelkov z glavnimi značilnostmi petih od številnih programskih orodij za oblikovanje logotipov. Preglednice vsebujejo osnovne in praktične informacije o izbranih programskih orodjih, kot so kratek opis, cena (vsa orodja so na voljo tudi v brezplačni različici), prednosti in slabosti.

Glede na to, da se tovrstna programska orodja pogosto posodabljajo, je treba to kratko navodilo obravnavati kot okvirno ponudbo, ki bo na voljo v začetku leta 2023, vendar je treba njihova spletišča redno preverjati in raziskovati za posodobljen pregled.

See personal branding Povratne informacije

Valutno tveganje: Kaj je to in tehnike zmanjševanja tveganj?

Valutno tveganje je tipično poslovno tveganje, s katerim se soočajo organizacije, ki poslujejo na tujih trgih.Večnacionalne organizacije seveda spadajo v to kategorijo, vendar niso edine. Na splošno je menjalnemu tveganju izpostavljena vsaka organizacija, ki se pri svojem poslovanju zanaša na tuje transakcije - in ohranja meje dobičkonosnosti in trajnosti -.Glede na nihanja glavnih valut na finančnem trgu je tveganje za organizacije, da sklenejo gospodarsko transakcijo po neugodnem menjalnem tečaju, ki negativno vpliva na njihovo splošno kupno moč

Valutno tveganje: Kaj je to in tehnike zmanjševanja tveganj? Povratne informacije


Zunanji Orodji

Študija o vlogi in vključenosti žensk v industrije, ki temeljijo na skupnosti in so povezane s pravicami intelektualne lastnine, v državah ASEAN

ARISE+ IPR je v skladu z letnim delovnim načrtom 3-2020 izvedel študijo o položaju in udeležbi žensk v podjetjih, ki temeljijo na skupnosti in so povezana s pravicami intelektualne lastnine, v državah ASEAN. Vsebina vključuje razpravo o interakciji žensk s področjem intelektualne lastnine v regiji, primerjalno analizo pomembnih podjetij, ki temeljijo na skupnosti in jih vodijo ženske, ter predstavitev izdelkov iz ustreznih panog.

Namen študije je spodbujati prednosti, ki jih varstvo pravic intelektualne lastnine nudi skupnostnim panogam, ki jih vodijo ženske, in izboljšati znanje o spolni komponenti mikro, malih in srednje velikih podjetij (MSME) ter ustvarjalnih sektorjev. Prav tako prispeva k doseganju številnih ciljev trajnostnega razvoja, ki jih je določil Program Združenih narodov za razvoj, vključno s kakovostnim izobraževanjem, enakostjo spolov, dostojnimi zaposlitvenimi možnostmi in gospodarsko rastjo, podjetništvom, inovacijami in infrastrukturo ter trajnostnimi mesti in skupnostmi.

Študija o vlogi in vključenosti žensk v industrije, ki temeljijo na skupnosti in so povezane s pravicami intelektualne lastnine, v državah ASEAN Pripravil: ARISE+ IPR

SACE - Ženske v izvozu (smernica)

Women in Export je prva italijanska poslovna skupnost, katere cilj je okrepiti vodstvene sposobnosti žensk v italijanskih podjetjih z razvojem tehnično-vodstvenih znanj na področju vodenja podjetij in internacionalizacije.

Program je namenjen lastnicam in/ali najvišjim vodstvenim osebam malih in srednje velikih italijanskih podjetij, poslovnim svetovalkam, uradnicam PA in predstavnicam združenj, ki se ukvarjajo ali jih zanimata izvoz in internacionalizacija.

SACE Education spodbuja pobudo z namenom ustvariti brezplačno žensko platformo, na kateri bo po vpisu mogoče dostopati do dogodkov usposabljanja, pogovorov v živo, strateških trenutkov mreženja, individualnih srečanj in priložnosti za vzajemno izobraževanje.

SACE - Ženske v izvozu (smernica) Pripravil: SACE

Hofstedejeva teorija kulturnih razsežnosti (najboljša praksa)

Hofstedejeva teorija kulturnih razsežnosti, ki jo je razvil Geert Hofstede, je okvir, ki se uporablja za razumevanje kulturnih razlik med državami in za ugotavljanje načinov poslovanja v različnih kulturah. Z drugimi besedami, okvir se uporablja za razlikovanje med različnimi nacionalnimi kulturami, razsežnostmi kulture in oceno njihovega vpliva na poslovno okolje.

Hofstede je opredelil šest kategorij, ki opredeljujejo kulturo:

  1. Indeks razdalje moči
  2. Kolektivizem proti individualizmu
  3. Indeks izogibanja negotovosti
  4. Ženskost proti moškosti
  5. Kratkoročna in dolgoročna usmerjenost
  6. Omejitev proti popuščanju

Hofstedejeva teorija kulturnih razsežnosti (najboljša praksa) Pripravil: Geert Hoftstede