Projekt

Glavni cilj E4F je podpreti in obnoviti potencial ženskih malih in srednjih podjetij ter mikro podjetij za povečanje izvoza na trge zunaj EU. Namen projekta je graditi in krepiti zmogljivosti, veščine in kompetence ženskih podjetij za izvoz na trge zunaj EU z razvojem inovativnih programov in orodij za usposabljanje in krepitev zmogljivosti, ki bodo spodbudila njihov izvozni potencial. Heterogen značaj konzorcija E4F sam po sebi uteleša celotno bistvo projekta. Partnerstvo združuje strokovne organizacije iz različnih geografskih evropskih regij, vključno z najbolj oddaljenih regijskih območji, ki so že del svetovnega trga, z bogatimi izkušnjami na področju ženskega podjetništva, spodbujanja izvoza, poklicnega izobraževanja in usposabljanja ter digitalnega razvoja. Poleg tega večina partnerjev že predstavlja ciljno skupino podjetnic in MSP, vključno z močno udeležbo žensk v delovnih skupinah.

Ob izvedbi projekta bodo partnerji izvajali naslednje aktivnosti:

  • Razvijanje vsebine ter sprejetje večjezične platforme OER E4F.
  • Pregled dinamike izvoza, izzivov in priložnosti za ženska podjetja na trgih zunaj EU.
  • Razvijanje usposabljanja E4F v več jezikovnih različicah za spodbujanje uporabe.
  • Razporeditev in utemeljitev usposabljanja E4F s 120 predstavniki ciljnih skupin.
  • Priprava poročila politikah in pomembnosti ženskih MSP in spodbujanja usposabljanja E4F