RRA

RRA Severne Primorske doo Nova Gorica se nahaja na Goriškem v Zahodni Sloveniji.
Leta 1999 je agencijo ustanovilo 6 občin, da bi združili vse lokalne, regionalne in nacionalne potenciale ter uresničili razvojne projekte, financirane z nacionalnimi in mednarodnimi sredstvi. Območje 6 občin, ki ga pokrivamo, ima 60.000 prebivalcev. Administrativno središče regije je Nova Gorica.

POSLANSTVO RRA SEVERNE PRIMORSKE je spodbujanje razvoja na gospodarskem, družbenem, okoljskem in prostorskem področju v Goriški statistični regiji; pripravljati in izvajati regionalni razvojni program in druge skupne razvojne programe; pridobivanje nacionalnih in mednarodnih sredstev financiranja; svetovanje, spodbujanje in podpora lokalnemu podjetništvu.
DELOVNA PODROČJA:
Lokalni poslovni center spodbuja razvoj MSP in spodbuja inovativne dejavnosti, vključno z novimi tehnologijami na različnih področjih;
Oddelek za regionalni razvoj in mednarodno sodelovanje, ki skrbi za trajnostni razvoj v Goriški statistični regiji;
Projektna pisarna, ki skrbi za stalno informiranje vseh ciljnih skupin;
Oddelek za razvoj podeželja spodbuja razvoj podeželja, išče partnerstva za izvajanje razvojnih pobud ter skrbi za pripravo in izvajanje lokalnih razvojnih strategij.