Femmes Cheffes d'entreprise à l'Export hors de l'EU

Ženske podjetnice in izvoz Outside the EU

izven območja EU!

Image

Projekt

Glavni cilj E4F je podpreti in obnoviti potencial ženskih malih in srednjih podjetij ter mikro podjetij za povečanje izvoza ...

Izvedi več

Image

Načrtovaje

Glavni cilj načrtovanja izvozne dinamike, izzivov in priložnosti za podjetja, ki jih vodijo ženske, je prepoznavanje novih priložnosti ...

Izvedi več

Image

Zbirka orodij

Zbirka orodij E4F se odziva na potrebe, opredeljene v predlogu, in vključuje potrebo po izkoriščanju in vrednotenju ...

Izvedi več

Image

Pridruženi partnerji

Platforma E4F naj bi služila kot navidezna skupnost za podporo in preoblikovanje potenciala ženskih MSP in mikro podjetij za ...

Izvedi več

Naš cilj

Glavni CILJ projekta E4F je opolnomočiti podjetnice in podjetja, ki jih vodijo ženske, ob prepoznavanju potencialov in priložnosti za povečanje njihove produktivnosti, širitve geografskih trgov, na katerih delujejo, in sprejemanju priložnosti, ki jih ponuja svetovno povpraševanje po izdelkih EU. V tej smeri je projekt E4F namenjen obogatitvi in krepitvi globalne konkurenčnosti MSP EU z uporabo inovativnih, operativnih in praktičnih orodij za usposabljanje za izvozne strategije in upravljanje.

Cilj E4F je premostiti vrzel med spoloma, ki se kaže v evropskih MSP, z naslavljanjem več kontaktnih točk.

Poglejte zadnje novice!

Projekt

MSP so ekonomski pogon Evrope in socialni tampon, ki zagotavlja nova delovna mesta. Izvoz izven Evrope je odlična priložnost: 600.000 MSP izvaža na trge zunaj EU in ustvarja 500 milijard EUR (35 % celotnega izvoza EU) ter 6 milijonov delovnih mest. Vendar pa je socialno-ekonomski potencial MSP v EU premalo izkoriščen: le 18 % evropskih MSP izvaža na trge zunaj EU in so resnično mednarodni.