Zbirka orodij

E4F Tool-Kit je niz enostavnih za uporabo virov za usposabljanje in operativnih orodij, namenjenih zlasti podjetjem, ki jih vodijo ženske in želijo internacionalizirati svoje poslovanje ali so ta proces že začela.

E4F Tool-Kit je sestavljen iz:

  • nabora 10 vsebin usposabljanja v kratkih in za uporabo enostavnih mikrooblikah za usposabljanje, prilagojenih potrebam, ki so jih izrazila podjetja.
  • sklopa 5 orodij za podporo internacionalizaciji podjetij, ki ga sestavljajo kontrolni seznam, zbirka listov izdelkov iz programskih orodij, smernice, orodje za ocenjevanje Sef

10 vsebin za usposabljanje vključuje tečaje in gradiva za usposabljanje v formatih Word, PPT in PDF, kratke animacije in samoocenjevanje z več možnimi odgovori. Na koncu vsakega tečaja je na voljo seja za preverjanje pridobljenega znanja z vrsto testov z več možnimi odgovori. Uporabniki, ki uspešno opravijo test, lahko prenesejo potrdilo o zaključku, ki ga samodejno ustvari platforma OER in v katerem so navedene pridobljene kompetence in raven EOK za opravljeno pot.

Vsebine usposabljanja so zaradi jasnosti razvrščene v štiri ključna področja, in sicer strategije internacionalizacije, e-trgovanje, mednarodno in digitalno trženje, socialna prodaja ter sociološki in kulturni vidiki izvoza zunaj EU.