Zbirka orodij

Zbirka orodij E4F se odziva na potrebe, opredeljene v predlogu, in vključuje potrebo po izkoriščanju in vrednotenju zaznanih strateških priložnosti.

Komplet orodij bo vključeval

 • usposabljanje in vsebino, ki je enostavna za uporabo, temelji na kratkih dokumentih o mikro treningih in je prilagojena glede na njihove izražene potrebe
 • Nabor dobrih praks in primerov
 • Smernice

Na koncu vsakega tečaja sledi preverjanje kompetenc, pridobljenih s serijo testov z več izbirami, uporabniki bodo prejeli potrdilo o zaključku poti, ki ga samodejno ustvari platforma OER, v katerem so navedene pridobljene spretnosti in raven EQF opravljenih. pot

Usposabljanje bo po možnosti urejeno v 4 glavnih tematikah, zajetih v 10 modulih

 • Strategije za internacionalizacijo

  • Tržna raziskava/analiza trga
  • Analiza tveganja
  • Poslovni načrt za internacionalizacijo
  • Carina, mednarodne pravice intelektualne lastnine, pravni vidiki
 • Spletna trgovina, mednarodno in digitalno trženje

  • Mednarodno digitalno trženje: strategije in orodja
  • Poslovni modeli v mednarodnem digitalnem marketingu
 • Socialna prodaja

  • Blagovna znamka in osebna blagovna znamka
  • Digitalno pripovedovanje zgodb
 • Sociološki in kulturni vidiki izvoza zunaj EU

  • Medkulturno upravljanje
  • Poslovni bonton v mednarodnem okolju